կենակից

կենակից

Dasnabedian 1995: 445

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 Acrostiche 4,6
qui partage la vie de

freq: 1


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԿԵՆԱԿԻՑ — (կցի, ցաց.) NBH 1 1083 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c, 15c ա. συζώων, συμβιόων , բայիւ συζάω, συμβιόω una vivens, conviva կամ σύνοικος, συνών cohabitans, contubernalis πλησίον… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՄԻԱԿԵԱՑ — (կեցի, կեացք կամ կեցունք. ցաց.) NBH 2 0265 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 13c Տ. ՄԻԱՅՆԱԿԵԱՑ. *Միակեաց մի՛ շարժեսցի ըստ ինքեան: Միակեաց՝ որ սիրէ զանփառութիւն. Եւագր. ՟Ի՟Ը. ՟Լ՟Բ: *Նեղագոյն յարկք եւ մենարանք միակեցաց. Վրդն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՌԸՆԹԵՐ — (թերք, թերց.) NBH 1 0302 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 9c, 10c, 12c, 14c ա. παρών, οῦσα, ον praesens Ընթերակայ. առաջիկայ. ներրկայ. մերձակայ. *Ցուրտն առընթեր կենակից նմին. Նար. ՟Ձ՟Զ: *Ոչինչտրտնջէ յաղագս նախագունիցն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԱՌԱԿՑՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 439 Chronological Sequence: Unknown date գ. Կցումն բառի ընդ բառի. եւ Ունելն բառի զմասնիկդ կից, իբր զոյգ, համ. ըստ յն. սին. συν *Ոչ ոք զինքն ինքեան կենակից ասիցէ, կամ գնացակից. քանզի երկուց դիմաց կանգնումն բերէ բառակցութեանն իր. Պարպ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԳՆԱՑԱԿԻՑ — (կցի, ցաց.) NBH 1 0564 Chronological Sequence: Unknown date ա. Ընթացակից. ուղեկից. ... *Ոչ ոք զինքն ինքեան կենակից ասիցէ, կամ գնացակից. Պրպմ. ՟Ի՟Ե …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԶՈՒԳԱԿԻՑ — (կցի, ցաց.) NBH 1 0746 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 12c, 13c գ. συζυγής, γεῖς conjux, junx Ի բառէս Զոյգք. Լծակից ըստ մարմնոյ. կողակից. ամուսին. ընկերը, այսինքն կնիկը կամ էրիկը. ... *Պարզամիտ բնութիւն եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԶՈՒԳԱՒՈՐԵՄ — (եցի.) NBH 1 0749 Chronological Sequence: Unknown date, 7c, 8c, 13c ն. προστίθημι, παραζεύγνυμι adjungo Միաւորել. միաբանել. խառնել. համադասել. յարել. կր. Յարիլ. միաբանիլ. համաձայնիլ. հաւասարիլ. *Զտարերս զուգաւորեցեր ʼի կենդանութիւն արարածոց. Ճշ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԿԱՃԱՌԱԿԻՑ — ( ) NBH 1 1038 Chronological Sequence: Unknown date, 10c, 11c ա. συνόμιλος colloquens. Հանդիսակից. դասակից. կենակից. խօսակից. ընտանի. *Սամփսոն որպէս կաճառակից աստուծոյ երանի. Ոսկ. ի կոյսն.: *Աղօթք՝ հրեշտակաց դասակից առնէ, սերովբէից կաճառակից.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԿԱՃԱՌԻՄ — (եցայ.) NBH 1 1038 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 10c, 12c, 13c ձ. ԿԱՃԱՌԻՄ եւ ԿԱՃԱՌԵՄ. ὀμιλέω, προσομιλέω versor, conversor. Ի մի կաճառ գալ. ʼի հանդէս մտանել. կենակից եւ խօսակից լինել. քաղաքավարիլ. գումարիլ. միաբանիլ. *Գործ է… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԿԵՆԱԿՑՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 1083 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 10c, 12c գ. συμβίωσις convictus, contubernium, conjugium. Կենակից կամ կենցաղակիցն գոլ. եւ Լծակցութիւն ամուսնութիւն. *Չեմ արժանի կենակցութեան մարդկան արդարոց. Վրք. հց. ձ: *Ո՛չ եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԿԵՆԱՀԱՂՈՐԴ — ( ) NBH 1 1083 Chronological Sequence: 10c ա. Կենակից. մասնակից բարեացն կենաց. *Քաղաքայնոց (ընդ գեղջուկս) կենահաղորդս լինել ընդ միմեանս աննախանձ եղբայրութեամբ: Աբգար մեծի յուսոյ զանձն տուեալ, եւ կենահաղորդ գտեալ փառացն աստուծոյ. Յհ. կթ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.